2 Temmuz 2009 Perşembe

İhale Yeniden Yapılacak

Image Hosted by ImageShack.us

Aslantepe için resmi açıklama Toki tarafından yapıldı ve şu anda inşaatın yüzde 66'sı bitmesi gerekirken,inşaatın sadece yüzde 24'ü bitirilebilmiş,burada Toki devreye girdi ve yeni ihalenin başlatılması için onayını verdi.

BASIN DUYURUSU

(02 Temmuz 2009)

İstanbul Seyrantepe’de 52.000 seyirci kapasiteli Spor Kompleksi İnşaatının Yüklenicisi, söz konusu işi ihale şartları doğrultusunda bitirmekle yükümlü olduğu halde, inşaatı yürütmekte zorlanmış ve İdaremizden hisse devri talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine İdaremiz, hisse devrine izin vererek yüklenicinin yeni bir ortak edinmesini kabul etmiştir.

Buna rağmen yüklenicinin inşaatı iş programına uygun yürütemediğinin ve işçi alacaklarını zamanında ödemediğinin tespiti üzerine, yüklenici İdaremiz tarafından sözlü olarak defalarca uyarılmış ve birinci fesih ihtarnamesi 19.06.2008 tarihinde çekilmiştir.

Bilahare, Yüklenici projenin yürütebilmesi için kredi kullanacağından bahisle İdaremizin kefil olmasını talep etmiş , İdaremiz de kefalet vermeyi kabul etmiştir.

Türk sporu ve Galatasaray camiasının hassasiyeti, spor kompleksinin İstanbul’a kazandıracağı vizyon ile Türk ekonomisine olan katkısı dikkate alınarak, spor kompleksi inşaatının sağlıklı bir biçimde yürütülerek tamamlanması için İdaremiz, bugüne kadar projeye ve yükleniciye gerekli her türlü kolaylığı ve desteği sağlamıştır.

Ancak tüm bunlara rağmen; Spor Kompleksi inşaatı onaylı iş programına göre %66 seviyesinde olması gerekirken % 24 ler seviyesinde bulunduğu, işçi ücretlerinin zamanında ödenmediği, gerekli işçi, malzeme ve teçhizatın yüklenici firma tarafından sağlanamadığı, inşaatta herhangi bir çalışma olmadığı hususlarında Yükleniciye Noter kanalı ile ikinci kez fesih ihtarnamesi gönderilmiştir. İhale Şartnamesi ve sözleşme hükümleri çerçevesinde ,ihtarname ile verilen sürenin sona ermesi sebebiyle sözleşmenin feshi kararı alınması zorunlu hale gelmiştir.

Bu noktadan sonra İdaremiz tarafından gerekli tedbirler alınarak projenin sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi için İhale yapılması dahil, tüm çalışmalar başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

2 yorum:

cafeblg dedi ki...

ya ihaleyi kim yaparsa yapsın ama 2010 olmazsa engeç 2011'e yetişsin artık bitsin artık şu stad

volvox dedi ki...

Yeni ihale 27 Temmuz'da yapılacak.